Caressa » Specials » Dressuurwedstrijden
Veelzijdige artikelen, voor ieder wat wils!

Dressuurwedstrijden bij het KNHS

Heb je een eigen paard, dan is het leuk om wedstrijden met je paard te gaan rijden. Je kunt kiezen voor verschillende disciplines: dressuur, springen, eventing, western. Kies je voor dressuurwedstrijden,dan kun je lid worden van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en van een rijvereniging bij jou in de buurt. Je ontvangt van de KNHS een startpas waarmee je landelijk dressuurwedstrijden kunt rijden. Deze dressuurwedstrijden zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken: B, L1, L2, M1, M2, Z1 en Z2.

Dressuurproeven op B-niveau

Ben je een beginnend wedstrijdruiter, dan begin je in de rubriek B (basis). Er zijn in de rubriek B vier verschillende proeven ontwikkeld. Alle dressuurproeven staan in een speciaal proevenboekje van het KNHS, maar ook op de site van het KNHS kun je de proeven downloaden. Afhankelijk van de maand waarin je start, rij je één of twee proeven uit de rubriek B. Een jury beoordeelt jouw prestaties en geeft voor elk onderdeel van de proef punten. Heb je voldoende punten gehaald, dan ontvang je van het KNHS een winstpunt. Je kunt per proef maximaal 3 winstpunten halen. Heb je minimaal 10 winstpunten, dan mag je door naar een volgende rubriek.

Dressuurproeven op L-niveau

Heb je een aantal B-proeven met goed gevolg afgelegd, dan mag je door naar de rubriek L (licht). De jury verwacht van ruiter en paard in de L-rubriek meer dan in de B-rubriek. De rubriek L is opgedeeld in twee rubrieken: L1 en L2. In het L1 komen er iets moeilijkere oefeningen bij en de ruiter moet meer controle hebben over het paard. In het L2 wordt er nog meer verwacht van ruiter en paard en zal de jury zijn beoordeling zwaarder laten wegen als in het L1. Zowel in de rubriek L1, als in de rubriek L2 is er een keuze uit 4 verschillende proeven, die, afhankelijk van welke maand het is, gestart moeten worden.

Dressuurproeven op M-niveau

Heb je zowel het L1 als het L2 goed doorlopen, dan mag je met je paard gaan starten op M-niveau. Ook het M is opgedeeld in twee rubrieken: M1 en M2. Jouw paard moet minimaal 5 jaar oud zijn om op M-niveau te mogen starten. Dit heeft te maken met de training van jouw paard. Op M-niveau moet jouw paard een bepaald trainiingsniveau hebben, spieren ontwikkeld hebben, om de oefeningen aan te kunnen. Daarom worden hier door het KNHS eisen aan gesteld. Ook van de ruiter wordt steeds meer verwacht. De samenwerking tussen ruiter en paard wordt steeds verder verfijnd.

In het M2 komen er voor ruiter en paard weer een aantal oefeningen bij, die van het paard een hogere mate van verzameling vragen en van de ruiter een verbetering van zijn/haar hulpen om de samenwerking tussen ruiter en paard verder te verbeteren.
De jury stelt steeds hogere eisen aan verzameling van het paard, takt van de beweging, ontspanning, souplesse, impuls, aanleuning en het recht gericht zijn van het paard. Dit vraagt van de ruiter een goede houding en zit, een betere rijvaardigheid en het juiste effect van de hulpen.
Dressuur op B-niveau

Dressuur op B-niveau

Als je paard rijdt, kun je dit recreatief doen, maar kun je er ook voor kiezen om wedstrijden te gaan rijden. Heb je een eigen paard of pony, dan kun je via de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportf…
Dressuur op L-niveau

Dressuur op L-niveau

Als je met je paard wedstrijden wilt rijden kun je lid worden van een rijvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Zij organiseren landelijk officië…
Dressuur op M1-niveau

Dressuur op M1-niveau

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie organiseert in samenwerking met aangesloten rijverenigingen door heel Nederland dressuurwedstrijden. Ruiters die lid zijn van zo'n rijvereniging kun…
Dressuur op M2-niveau

Dressuur op M2-niveau

Rijd je al een tijdje wedstrijden met jouw paard en heb je de rubrieken B, L1, L2 en M1 met goed gevolg doorlopen, dan mag je starten in het M2. Een dressuurwedstrijd in het M2 vraagt van ruiter en pa…
Gepubliceerd door Caressa op 18-03-2013, laatst gewijzigd op 17-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!