Caressa » Specials » Grammatica
Veelzijdige artikelen, voor ieder wat wils!

Grammatica, van spelling tot ontleden

De grammatica van de Nederlandse taal wordt door veel mensen als moeilijk ervaren. Om inzicht te krijgen in de grammatica zijn er regels op het gebied van spelling, functies van woorden en opbouw van zinnen. Wanneer schrijf je een vervoeging van een werkwoord met een d, t of dt? Welke functie heeft een woord in een zin? Welke woordsoorten zijn er?

Werkwoorden vervoegen

Om een werkwoord te vervoegen ga je altijd uit van de stam van dat werkwoord. Er bestaan een aantal ezelsbruggetjes om te leren of er na de stam een d, t, of dt achter moet komen. Soms kun je er achter komen door een ander werkwoord te gebruiken, waarbij je het uit de klank kunt halen. In de onvoltooid tegenwoordige tijd (o.t.t.), onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) en voltooid verleden tijd (v.v.t.) kun je gebruik maken van 't kofschip of 't fokschaap.

Redekundig ontleden

Het is van groot belang te weten wat de functie is van woorden in een zin en wat de relatie is tussen die woorden. Door zinnen te ontleden krijg je inzicht in de betekenis en samenhang van zinnen. We noemen dit redekunig ontleden. Elk woord heeft een bepaalde functie in een zin. De verschillende functies die woorden kunnen hebben zijn:
 • Persoonsvorm
 • Onderwerp
 • Gezegde
 • Lijdend voorwerp
 • Meewerkend voorwerp
 • Bijwoordelijke bepaling
 • Bijvoeglijke bepaling

Taalkundig benoemen

Woorden in zinnen zijn ook in te delen naar woordsoort. Dit wordt taalkundig benoemen of taalkundig ontleden genoemd. De verschillende woordsoorten waartoe een woord kan behoren zijn:
 • Werkwoorden
 • Zelfstandige naamwoorden
 • Lidwoorden
 • Bijwoorden
 • Bijvoeglijke naamwoorden
 • Voegwoorden
 • Voornaamwoorden
 • Tel woorden
 • Voorzetsels
 • Tussenwerpsels

Grammatica, taalkundig benoemen

Woorden in de Nederlandse taal kunnen worden benoemd aan de hand van hun functie in verschillende woordsoorten. Dit heet taalkundig benoemen of taalkundig ontleden. De woordsoorten die wij gebruiken i…
Grammatica, zinnen ontleden

Grammatica, zinnen ontleden

De grammatica van de Nederlandse taal wordt door veel mensen als lastig ervaren. Op school wordt kinderen geleerd hoe zij zinnen moeten ontleden. Doel van het kunnen ontleden van zinnen is, dat je lee…

Spelling, wanneer een d, t of dt?

Veel mensen hebben moeite met de spelling van de Nederlandse taal. Wat voor de meeste problemen zorgt is de vervoeging van werkwoorden. Wanneer eindigt een vervoeging van een werkwoord op een d, wanne…
Gepubliceerd door Caressa op 18-03-2013, laatst gewijzigd op 17-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!